Skip to content

Jak w praktyce wygląda windykacja chwilówek?

Nie masz możliwości zwrócenia chwilówki na czas? Myślisz o przedłużeniu terminu spłaty? Poczekaj. Wiele osób decyduje się na taki ruch zbyt pochopnie, bardzo często w obawie przed nieprzyjemną procedurą windykacyjną. Często okazuje się jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Ogromny odsetek klientów firm pożyczkowych nie ma pojęcia w jaki sposób tak naprawdę wygląda windykacja chwilówek, jakie konsekwencje i koszty za sobą niesie. Wynika to w dużej mierze z braku znajomości mechanizmów działania firm pożyczkowych i niedostatecznej analizy treści umowy z pożyczkodawcą.

Czy windykator może zabrać moje mienie? Czy grubiański pracownik firmy pożyczkowej może nachodzić mnie w domu? Ile zapłacę za brak spłaty chwilówki w terminie?

Dziś wyjaśnimy w jaki sposób w praktyce wygląda windykacja chwilówek i jakie konsekwencje niesie dla pożyczkobiorcy.

 

Odmienne procedury windykacyjne

Windykacja jest szeregiem działań, które mają na celu wyegzekwowanie spłaty należności. W zależności od konkretnej firmy pożyczkowej jej warunki i zasady mogą wyglądać odmiennie. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby rzetelnie i dokładnie analizować treść umowy z pożyczkodawcą. Choć zaciągając szybką pożyczkę zazwyczaj planujemy zwrócić pieniądze w terminie, życie czasami może pokrzyżować plany, stawiając przed nami nieplanowane wydatki, które uniemożliwią nam terminową spłatę zobowiązania.

 

Wewnętrzna windykacja chwilówek

Pierwsza faza windykacji wygląda bardzo podobnie w przypadku wielu firm pożyczkowych. Brak spłaty pożyczonej kwoty w terminie będzie skutkował wysłaniem monitu, czyli informacji o powstałej na koncie zaległości wraz z wezwaniem do jej zwrotu. Monity mogą mieć formę listów poleconych, SMS-ów lub e-maili. Niektóre firmy stosują również windykację telefoniczną. Niestety, bardzo często windykatorzy zatrudnieni przez firmy pożyczkowe nie mogą się pochwalić zbytnią uprzejmością i wysoką kulturą osobistą. Ich głównym celem często staje się zastraszenie pożyczkobiorcy i wymuszenie na nim spłaty zobowiązania poprzez stosowanie gróźb, pogróżek i  prób szantażu. Ze względu na niskie kwoty chwilówek wysyłanie windykatorów terenowych do spóźnionych klientów jest dla firm pożyczkowych kompletnie nieopłacalne. W zależności od konkretnej firmy, procedura windykacyjna może rozpocząć się już kolejnego dnia po przekroczeniu terminu spłaty, kilka, a nawet kilkanaście dni po nim. Pamiętaj, że wewnętrzna windykacja może trwać nawet kilka miesięcy.

 

Zewnętrza windykacja chwilówek

Jeśli windykacja wewnętrzna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, firma pożyczkowa może przekazać sprawę do windykacji zewnętrznej. Windykatorzy zewnętrzni mają już zdecydowanie lepszą skuteczność w ściąganiu należności. Zewnętrzny windykator ma prawo odwiedzić nieuczciwego klienta w domu (klient nie ma obowiązku go jednak do niego wpuścić). Z uwagi na większe poczucie wstydu i zwiększony poziom stresu w takich sytuacjach pożyczkobiorcy często decydują się poruszyć niebo i ziemię i zorganizować pieniądze na spłatę zaległej chwilówki.

Pamiętaj, że obowiązkiem firmy windykacyjnej jest zatrzymanie informacji o naszym długu w tajemnicy. Jeśli grubiański windykator będzie straszył Cię, że w razie braku wpłaty powiadomi o zadłużeniu Twoich sąsiadów i współpracowników wiedz, że nie ma do tego żadnego prawa.

 

Kiedy sprawa do sądu?

Jeśli skuteczność zewnętrznej firmy pożyczkowej okazała się nikła, a pożyczkobiorca wciąż nie zwrócił zaciągniętej pożyczki, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu. Na podstawie decyzji sądu może rozpocząć się postępowanie komornicze. Komornik ma prawo zająć część naszego wynagrodzenia, ruchomości (np. auto lub inne wartościowe przedmioty) czy nieruchomości.

Jak nietrudno zgadnąć, na tym etapie oprócz zwrotu kwoty chwilówki musimy zapłacić jeszcze odsetki karne, pokryć koszty monitów oraz naliczone przez firmę windykacyjną koszty obsługi oraz postępowania sądowego.

 

Inne konsekwencje postępowania windykacyjnego

Brak terminowej płatności może skutkować także wpisaniem Twoich danych do rejestrów biur informacji gospodarczej oraz przekazaniem informacji o zaległości do Biura Informacji Kredytowej. Konsekwencją takiego działania będą kłopoty z uzyskaniem nie tylko kredytu lub pożyczki, ale również z podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy wzięciem na raty sprzętu RTV czy AGD.